รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง :อ่าน 29 คน เรื่อง การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ :อ่าน 48 คน ไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑฺ์ยาสูบ ฉบับใหม่ :อ่าน 91 คน ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง :อ่าน 124 คน การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพร :อ่าน 190 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อป้องกัน COVID-19  (15 รายการ)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


2. สื่อประชาสัมพันธ์เพลงรณรงค์ COVID-19  (15 เพลง)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


3. สื่อประชาสัมพันธ์นิทานต้าน COVID-19  (10 เรื่อง)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


4. สื่อประชาสัมพันธ์ สถานีข่าวปลอม
(Fake News Channel Covid-19)  (4รายการ)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


5. สื่อประชาสัมพันธ์รวมผลงานโครงการจัดประกวด
หนังสั้น New Normal ภายใต้แนวคิด "เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่"  (3 เรื่อง)

SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


6. สื่อประชาสัมพันธ์รวมสปอดรณรงค์ COVID-19
ภาษาไทยท้องถิ่น 4 ภาค  (16 รายการ)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


7. สื่อประชาสัมพันธ์สวัสดี COVID-19 สื่อการ์ตูนเสริมสร้าง
ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 (1 เรี่อง)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


8. สื่อประชาสัมพันธ์อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด สื่อนิทาน
สร้างเสริมสุขภาพป้อง COVID-19 (1 เรี่อง)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย


9. บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชนเกี่ยวกับโรค COVID-19 (1 รายการ)
SCAN QR :  หรือ คลิกที่รูปนี้เลย